2
Оцініть публікацію
Вища освіта

Методична розробка заняття у формі ділової гри

Розробка заняття за навчальною темою „Неорганічні в’яжучі речовини”, мета якого - удосконалення методики проведення занять у формі ділової гри; удосконалення методики виявлення рівня знань студентів; перевірка рівня та глибини сформованих знань студентів із визначених тем дисципліни „Будівельне мате ріалознавство”
Попередній перегляд

Триває завантаження