115
Оцініть публікацію

Контроль і ревізія касових операцій. Відповідальність за порушення касової дисципліни

Викладено методику проведення семінарського заняття у формі ділової гри „Презентація”, спрямованої на здобуття студентами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою; формування специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку
Попередній перегляд

Триває завантаження