1333
Оцініть публікацію

Захист навчальних проектів

Мета проектів - узагальнити, систематизувати й закріпити теоретичні та практичні навички, активізувати творчу діяльність засобами сучасних інформаційних технологій; розвивати творчі здібності, компетентність, ораторські навички, уміння виступати перед аудиторією й відстоювати свою позицію, працювати в колективі, застосовувати міжпредметні зв’язки; формувати естетичні смаки, здатність до контролю й самоконтролю; виховувати почуття взаємодопомоги
Попередній перегляд

Триває завантаження