9
Оцініть публікацію

Стаття «Роль міжпредметних зв’язків у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців»

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи автор пише, що при вивченні спеціальних предметів досить часто доводиться опиратися на знання студентів із суміжних предметів (матеріалознавство, математика, фізика, хімія, технічне креслення). Тому при підготовці до заняття зі спецдисципліни викладач по винен звертати серйозну увагу на вивчення змісту суміжних дисциплін і виробничого навчання
Попередній перегляд

Триває завантаження