265
Оцініть публікацію

Розробка заняття «Берлін - столиця Німеччини. Визначні місця Берліна. Містами Німеччини. Präteritum» з німецької мови

План-конспект заняття, навчальна мета якого - знати правильну вимову основних дифтонгів і буквосполучень, граматичну будову простого минулого часу; удосконалити знання про столицю Німеччини, її визначні місця; уміти логічно та послідовно будувати свої відповіді іноземною мовою; вести монологічне і д іалогічне мовлення; формувати лексичні навички, фонематичний слух, слухову пам’ять; давати повні й обґрунтовані відповіді на запитання; навчити виконувати тестові завдання та вести бесіду за темою
Попередній перегляд

Триває завантаження