245
Оцініть публікацію

Стаття «Формування і розвиток професійних компетенцій майбутніх вчителів музики в контексті інтеграції мистецтв»

У статті розглянуто проблему застосування інтеграції мистецтв з метою формування і розвитку професійних компетенцій майбутнього педагога-музиканта. Феномен інтеграції розглянуто як педагогічну технологію та як освітній принцип. Наведено приклади реалізації інтеграції мистецтв у процесі вокально-дири гентської підготовки вчителя музики
Попередній перегляд

Триває завантаження