86
Оцініть публікацію

Стаття «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу ВНЗ на заняттях природничого циклу»

У матеріалі авторка пише, що сучасний урок повинен сполучати спеціально організовану діяльність і міжособистісне спілкування. Таким чином через особистісний план спілкування реалізується врахування вікових, психологічних особливостей студентів: їх готовність до розширення кола спілкування, переживан ня проблем дорослих, прагнення до самоствердження
Попередній перегляд

Триває завантаження