220
Оцініть публікацію

Розробка заняття "Пряма лінія регресії. Метод найменших квадратів"з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика"

План-конспект заняття, дидактична мета якого –- систематизувати поняття функціональної залежності, досягти глибоких практичних знань за рахунок побудови кореляційного поля та прямої лінії регресії за допомогою Microsoft Office Excel; визначати тип функціональної залежності, виконати перевірку розрах унків на комп'ютері; сформувати вміння оцінювати якість наданої інформації, знаходити рівняння прямої регресії, застосовувати пакети прикладних програм для побудови прямої лінії регресії; розвивати креативне мислення
Попередній перегляд

Триває завантаження