489
Оцініть публікацію

Проведення семестрового контролю знань студентів з дисципліни "Соціологія"

Комплекс тестових завдань укладений відповідно до робочої програми для навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації. Ці завдання можуть бути використані викладачами при проведенні поточного і семестрового контролю знань студентів.
Попередній перегляд

Триває завантаження