Розробка уроку «Еволюція телефону» з англійської мови в 9-му класі

Урок створює умови для виявлення пізнавальної активності шляхом використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, формуванням проблемних ситуацій, атмосфери зацікавленості учня, вмінням стимулювати учнів до висловлювань. Така робота сприяє розвиткові навичок спілкування, к ритичного мислення. Урок допоможе учням удосконалити свої вміння й навички у всіх видах мовленнєвої діяльності, збагатити словниковий запас, розширити кругозір, виявити творчі здібності
Попередній перегляд

Триває завантаження