Розробка уроку «Різнорівневі вправи Vocabulary in Use для учнів старших класів» з англійської мови

Метою тренувальних вправ є продовжувати формувати вміння використання мови в різних тематичних блоках; комбінувати вже відомі слова у фрази та вирази; розвивати навички розуміння англомовного тексту, уміння застосовувати вивчений матеріал у монологічному та діалогічному підготовленому й непідготовле ному мовленні (усному або письмовому)
Попередній перегляд

Триває завантаження