Зошит-конспект "Інверсія"

«Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language» називає інверсією будь-яку зміну базового порядку слів або синтаксичної послідовності. Але зважаючи на фіксованість і стабільність словоладу в англійській мові абсолютним це твердження вважати не можна. І тому постають питання: ч и можна усі можливі зміни порядку слів розглядати як інверсію? Чи всяка інвертована структура буде відхиленням від синтаксичних норм?
Попередній перегляд

Триває завантаження