Мовні кліше як інструмент для розв’язання проблем комунікативного характеру в учнів початкових класів

В останні роки спостерігається наукове зацікавлення проблематикою кліше. Певні суспільні, етнокультурні тенденції спрямували залучення дефініції до опису різних соціокультурних феноменів.
Попередній перегляд

Триває завантаження