Розробка уроку "Lеsson-research with the use of interdisciplinary connections (world history) the United States of America"

Конспект уроку англійської мови на заявлену тему, мета якого – сприяти розширенню загального та країнознавчого світогляду учнів, поглибити знання з історії США, розвивати вміння виділяти головне, логічно та послідовно викладати власні думки іноземною мовою, розвивати мислення; виховувати культуру м овлення, повагу до країни, мова якої вивчається, до мови, що вивчається, як засобу міжнаціонального спілкування; сприяти розвитку соціокультурної компетентності.
Попередній перегляд

Триває завантаження