Розробка уроку "England"

План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого – активізувати лексичний матеріал теми; удосконалити навички читання, перекладу, аудіювання та письма; збагатити лексичний запас новою лексикою; повторити граматичний матеріал: вживання артиклю з власними назвами; засвоїти лінгвокраїнознавчі та культ урологічні реалії країни, мова якої вивчається.
Попередній перегляд

Триває завантаження