Розробка заняття “Present Progressive. Degrees of comparison. Winter Lesson”

У конспекті представлено матеріал підсумкового заняття. На момент проведення діти ознайомлені з порядковими числівниками, ступенями порівняння прикметників. навчилися ставити спеціальні запитання в Present Simple, засвоїли час Present Progressive, уміють складати стверджувальні, заперечні і питальні речення.
Попередній перегляд

Триває завантаження