Розробка уроку ”Англомовні країни”

План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого – узагальнити та розширити знання учнів з даної теми; удосконалити навички монологічного та діалогічного мовлення; розвивати вміння вести групову бесіду; сформувати навички вживання лексичних одиниць та граматичних структур в усному мовленні на рівні мікротексту, виховувати зацікавленість в опануванні англійської мови та вміння застосовувати її на практиці.
Попередній перегляд

Триває завантаження