Розробка заходу "Моя майбутня спеціальність"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – з'ясування можливостей застосування знань у навчальному пізнанні і практичних ситуаціях, формування досвіду такого застосування, предметних і загальних навчальних вмінь. Під час заходу стимулюється робота із словником, розвиваються навички пе рекладу та виховання інтересу до різновидів спеціальностей в сфері інформаційних технологій. Формується лінгвістична, соціокультурна та загально навчальна компетенції.
Попередній перегляд

Триває завантаження