Методична розробка "Природа і погода"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка презентує розробки уроків з курсу англійської мови 5 класу за новою програмою та чинного підручника (А.Несвіт Англійська мова (5-й рік навчання) = English (Year 5) : підруч. для заг. серед. освіти 5-й кл./ А.М. Несвіт. – 2-ге вид., доопрац. – Ки їв : Генеза, 2018, – 208 с. У розробках передбачено різноманітні форми організації роботи учнів під час уроку, зокрема самостійні роботи навчального і контролюючого характеру, словникові диктанти, складання діалогів тощо.
Попередній перегляд

Триває завантаження