Розробка заходу "І було слово, і було писане, і було своє"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – закріпити знання здобувачів освіти, що рідна мова була і залишається найпершою і найголовнішою за силою свого впливу на становлення дитячої свідомості та світогляду, інтелекту та духовності усього народу; використовуючи мову, звичаєвість, фол ьклор та літературу як інструментарій у своїй педагогічній діяльності вчити учнів зберігати національні традиції українського козацтва.
Попередній перегляд

Триває завантаження