Крок за кроком

Пояснювальна записка

Основне завдання сучасної школи, визначене у законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", у Національній доктрині розвитку освіти, полягає у всебічному розвитку кожної дитини як особистості і найбільшої цінності суспільст ва.

Створення даної інтегрованої програми зумовлене необхідністю виконання одного з головних завдань освітньої галузі, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, - розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи) одним із головних завдань школи визначає виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культурної з розвиненим естетичним та етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.

Запропонована програма поєднує різні види образотворчої мистецької діяльності, надає більш широкі можливості для всебічного розвитку особистості, поширення знань учнів про навколишній світ, удосконалення навичок роботи з різними матеріалами, розвитку здатності розуміти і бачити прекрасне навколо себе, збудження бажання творити прекрасне своїми руками, виховання національної гідності.

Дитяче дозвілля - це своєрідний потенціал суспільства завтрашнього дня, тому що саме від того, як людина навчиться організовувати своє дозвілля в дитячі роки, залежить наповненість всього її подальшого життя. Відомо, що найяскравіше залишає в нашій пам'яті незабутні сліди. Часто виникає бажання зафіксувати свої спостереження, враження, хвилювання, щоб зберегти їх. Малювати і виготовляти художні вироби можуть не тільки обдаровані діти, а й всі, хто дуже цього хоче. Головне - не боятися труднощів.

Навчання в гуртку будується за принципами особистісно-орієнтованої освіти дітей та педагогіки розвитку, в центрі уваги яких - особистість дитини, яка реалізує свої можливості. Програмою передбачено індивідуальну роботу з дітьми з врахуванням вікових та психофізиологічних особливостей дитини.

Програма розрахована на три роки навчання. Заняття проводяться один раз на тиждень по одній годині. У гурток запрошуються діти 7-10 років, формується одна група з 15 учнів. Така кількість учасників гуртка є оптимальною для успішного засвоєння програми, стає можливим здійснення індивідуальної роботи з учнями. Для участі у гуртку не потрібні спеціальні навички.

Мета: формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, інтересу до народної декоративно-ужиткової творчості, розвиток художніх здібностей, смаків, образного мислення, стимулювання творчого потенціалу, виховання потреби в особистісній творчій самореалізації.

Завдання:

  • Засвоєння знань про особливості художньо-образного мистецтва;
  • Оволодіння елементарними художніми вміннями та навичками практичної діяльності:
  • Набуття власного початкового практичного досвіду в процесі створення художніх образів;
  • Виховання в учнів розуміння зв'язків мистецтва з природним і культурним середовищем, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні;
  • Збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
  • Стимулювання бажання дітей вчитися творчо;
  • Пробудження бажання виражати своє ставлення до світу засобами мистецтва в творчій діяльності;
  • Розвиток творчого мислення дітей.

Матеріально-технічне забезпечення: заняття проводяться у просторому, світлому приміщенні. Необхідні стільці та зручний великий стіл. Місце для збереження інструментів та матеріалів, необхідних для занять. Декілька полиць для виставки робіт учасників гуртка.

Автор: Кваша Тетяна Георгіївна, учитель початкових класів.

Для перегляду завантажте файл.

Попередній перегляд

Триває завантаження