660
Оцініть публікацію

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори

Тема: Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Літосферні плити, їх рух і коливання (повільні горизонтальні, складко утворюючі, повільні вертикальні)

Освітні цілі: встановити види рухів земної кори, їх вплив на формування сучасного рельєфу; ви значити поняття "літосферні плити", "повільні коливання літосфери"; розвивати увагу і вміння працювати з картами атласу.

Основні поняття і терміни: літосферні плити, повільні коливання літосфери.

Обладнання: фізична карта півкуль, карта літосферних плит, схема "Рухи літосферних плит", атласи.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка попередньо вивченого матеріалу.

 1. Що таке літосфера?
 2. Що таке земна кора?
 3. Верхній шар мантії?
 4. Що знаходиться під літосферою?
 5. Охарактеризуйте: мантію, ядро.
 6. Що відомо про астеносферу?

II. Вивчення нового матеріалу.

Ми вивчали внутрішню будову Землі. А тепер повернемось до верхньої частини Землі - літосфери. Відомо, що вона не є цілісною, а складаєть­ся з великих окремих брил. Ці брили називаються літосферними плитами. Вони переміщуються по мантії.

Скільки ж їх є? (Відкрийте атлас стор. 8-9. Карта ''Літосферні плити ").

Знайдіть на карті назви плит і умовні знаки, що вказують на переміщення плит.

В якому напрямку переміщується Пд.-Американська плита і з якою швидкістю? (Пн.-Зх., 2,2-2,3 см/рік). Африканська? (На Пн.-Сх. до Євразії, 1,9 см/рік).

Що ж відбувається з Атлантичним океаном? (Розширюється). З якою швидкістю? (2,2 см/рік +1,9 см/рік = 4,1 см/рік). Що ж відбувається в місці розходження цих літосферних плит? (Див. схему "Розходження літосферних плит").

 • При горизонтальному розходженні плит відбувається розрив земної кори: породи мантії під тиском просуваються вверх, утво­рюючи Серединно-Атлантичний хребет, і туди проходить зона землетрусів.
 • Пд.-Американська плита стикається на заході з Тихоокеанською. Тихоокеанська є тоншою (5-10 км), а Пд.-Американська насувається на Тихоокеанську, утворюючи гори Анди. Тихоокеанська занурюється в мантію і розплавлюється. Тут же утворений Перуанський жолоб-западина, проходить зона землетрусів і діючих вулканів.
 • Півострів Індостан насувається на Євразійську плиту зі швидкістю 5 см/рік. У місці стикання плит краї зім'яті в складки - гори Гімалаї, Тибет (див. схему).

Отже, при горизонтальних рухах літосферних плит відбуваються розриви або зіткнення.

Крім горизонтальних рухів, плити мають і вертикальні рухи. Вони прогинаються або піднімаються повільно.

Приклади:

 • Гімалаї піднімаються зі швидкістю 9 см/рік;
 • Анди - 6 см/рік;
 • Карпати і Кримські гори - 4 см/рік;
 • Скандинавський півострів - 1 см/рік.
 • Центр Сх.-Європейської рівнини повільно опускається (2-4 мм/рік), Пн -Зх. Європи - 3 мм/рік (Нідерланди).

III. Закріплення вивченого матеріалу.

 •  
  1. Що називають літосферою?
  2. Яка є земна кора за товщиною?
  3. Що таке літосферні плити?
  4. Які види рухів мають плити?
  5. Які явища відбуваються при горизонтальному переміщенні літосферних плит?
  6. Що відбувається при вертикальному русі літосферних плит?

Підсумок заняття: аналіз роботи групи

Домашнє завдання: опрацювати тест, виконання тренувальних вправ. Підготовити повідомлення на тему «Прояви внутрішніх сил Землі ....»

Автор: Бельська Тетяна