Урок-проєкт "Мікродержави Європи"

Для реалізації цілей уроку чітко розроблені очікувані результати: знаннєвий, діяльнісний та оцінно-ціннісний компоненти. Для ефективної роботи школярам заздалегідь було запропоновано об’єднатися в чотири групи і підготувати інформаційні слайд-презентації про обрані країни. На етапі рефлексії був вик ористаний інструмент із онлайн-курсу "Бери і роби" "Повне занурення". Він спрямував школярів до найглибшого рівня міркування, поступово занурюючи в роздуми.
Попередній перегляд

Триває завантаження