742
Оцініть публікацію

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. 9 клас Тема 1. Національна економіка

Критерії оцінювання розроблені з урахуванням характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність якості знань; повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок рівня володіння розумовими операціями; умін ня аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки; досвіду творчої діяльності (уміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези) самостійності оцінних суджень.
Попередній перегляд

Триває завантаження