Посібник для вчителя «Сучасні здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі» з основ здоров’я

У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що ефективність позитивного впливу різних оздоровчих заходів на здоров'я школярів визначається системною роботою за всіма напрямками. Процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язбережувальними вміннями і навичками
Попередній перегляд

Триває завантаження