Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої

Тема уроку: Підсумкове оцінювання з теми „Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХУІІ ст. Відродження української держави".

Очікувані результати :

 • Систематизувати і узагальнити знання учнів з теми : "Національно-визвольна війна українського народу середини ХУІІ століття;
 • Перевірка засвоєних учнями знань.

Тип уроку : контрольна робота (8 варіантів).

Обладнання: картки з варіантами занять.

Структура уроку:

Вступна частина

Учитель оголошує тему і мету уроку, знайомить з умовами проведення диктанту.

Кожному учневі видається картками контрольної роботи (8 варіантів) з дев'яти запитаннями.

При цьому запитання у кожному варіанті оцінюється наступним чином.

Таблиця: № З/п

К-ть балів

Варіант 1

1. Чому саме в середині ХУІІ ст. в Україні розпочалася національно-визвольна війна?

2. Коли був підписаний Зборівський мирний договір?

3. Як проявився дипломатичний хист Богдана Хмельницького?

4. Внесіть у текст пропущене:

Державною емблемою України, як вважають, був герб Війська Запорозького-...

(Юрій Змієборець на коні, золотий тризуб козак з шаблею при боці та рушницею на лівому плечі), а прапор ... (був червоно-білий, був малинового кольору).

5. Які твори художньої літератури про національно-визвольну війну під проводом Б.Хмельницького ви знаєте?

6. Коли відбулися битви : під Берестечком та Батогом?

7.  „Березневі статті " Б.Хмельницького були узгоджені і затверджені:

а) у Переяславі; б) у Чигирині; в) у Москві; г) у Смоленську.

8. Чи карбувала Україна свої власні гроші?

9. Встановіть відповідність:

1. Зборівська битва а) червнь 1649 р.
2. Облога Збаража б) 23 грудня 1649 р.
3. 1-ий молдавський похід в) 5-6 серпня 1649 р.
4. Вступ української армії до Києва г) літо 1650 р.

Варіант 2

1. Охарактеризуйте основні положення і значення Зборівського мирного договору.

2. Як змінилася зовнішньо-політична орієнтація гетьмана після підписання Переяславської угоди?

3. Чому війну українського народу 1648-1657 рр. називають визвольною?

4. Із нижче поданих слів та словосполучень виберіть ті, які, на вашу думку, дадуть можливість відтворити текст з дотриманням історичної правди.

„На визвольну війну піднялося в основному українське населення...,бо на відміну від жителів інших частин Речі Посполитої, воно довго не знало тягара і не хотіло приймати її. Більшість його вважали себе за статусом законно людьми... хоча це в значній мірі суперечило тодішньому праву. Саме ця віра значно посилювала їх готовність боротися з ляхами. Обставини життя зробили цей люд дуже прихильними до... і „твердими у вірі", тож переслідування їх релігії не могли не викликати у них гніву. Врешті життя на пограниччі витворило із значної частини цих людей...,що також заперечило їм роль основної сили повсталих.

 • Галичини, Волині, Наддніпрянщини, Слобожанщини;
 • кріпаччини, військові повинності, оподаткування;
 • підневільними і залежними, військовими й присяжними, вільними й самостійними,
 • православ'я, уніатства, ісламу;
 • трударів сумлінних і порядних, воїнів мужніх і рішучих, розбійників жорстоких і ненаситних.

5. Яке непорозуміння сталося під час підписання Березневих статтей, що мало не звело її нанівець?

6. Коли відбулася друга облога Львова і битва під Охматовим?

7. Битва під Берестечком на Волині між військами Б.Хмельницького і Яна Казимира відбулася:

 • 18-30 травня 1649р.
 • 18-30 червня 1651 р.
 • 18-30 липня 1652 р.

8. Чи брав участь Б.Хмельницький у Хотинській битві 1651 року?

9. Встановіть відповідність:

1) Битва під Жванцем а) травень 1652 р.
2) Битва під Батогом б) червень 1651 р.
3) Берестецька битва в) вересень-грудень 1653 р.
4) ІІ молдавський похід г) літо 1650 р.

Варіант 3

1. Дайте характеристику держави Б.Хмельницького.

2. Опишіть хід військових дій з шляхетською Польщею у 1654-1655рр.

3. Біографія кого з історичних постатей описана:

„Народився в родині українського шляхтича, навчався в Львівській єзуїтській колегії, брав участь у битві під Цецорою (1620 р.)", де потрапив в полон, брав участь в ряді козацьких повстань проти поляків та в морських походах козаків і турків, побував у Франції, на службі у французького короля, аж до кінця свого життя займав високі посади у козацькому війську, мав славу хорошого полководця, політика і дипломата. ( Д.Вишневецького, П.Конашевича-Сагайдачного, Б.Хмельницького).

4. Б.Хмельницький був обраний Гетьманом Запорозького війська в

 • січні 1649 р.;
 • січні 1648 р.
 • січні 1649 р.;

5. Чому в 1656 році погіршилися відносини між Б.Хмельницьким та московським урядом?

6. Коли відбувся Переяславська Рада, і коли було підписано українсько-московську державну угоду?

7. Українських козаків у поході на Варшаву в 1657 році очолив:

а) Д.Нечай; б) М.Кривоніс; в) І.Богун; г) А.Жданович

8. Чи було пдписано договір між Україною та Швецією?

9. Встановіть відносність:

1). Битва під Пилявцями а) 15-16 травня 1648 р.
2). Битва під Корсунем б) 5-6 серпня 1649 р.
3). Зборівська битва в) 11-19 вересня 1648 р.
4). Битва під Жовтими Водами г) 2-9 травня 1648 р.

Варіант 4

Сформулюйте основні положення і значення Білоцерківського мирного договору.

1. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи.

2. Чому Б.Хмельницький в 1648 році відмовився від походу на Варшаву?

3. Доповніть текст:

„У 1650 році Б.Хмельницький вперше вирушає походом на ( Кримське ханство, Московію, Молдову, Литву)", намагаючись забезпечити своїй державі союзника у боротьбі з поляками, а в своєму родові - династичний зв'язок з родами володірів суверенної держави. Він одружує свого сина Тимоша з ( донькою, сестрою, внучкою) господаря цієї землі і протягом кількох років бере активну участь у боротьбі між претендентами на владу в ній на сторону Тимошевого тестя. Лише загибель Тимоша під час облоги Сучави, а ...(1651, 1652, 1653, 1654 рр.) поклала кінець цій не дуже вдалій і надто дорогій компанії.

4. Поясніть вислів: „золотий спокій".

5. Коли відбулася Охматівська битва і було підписано Віденська перемир'я?

6. Переяславська рада відбулася:

а) 8 січня 1654 р. в) 6 січня 1654 р.
б) 13 квітня 1654 р. г) 13 лютого 1654 р.

7. Чи була держава Б.Хмельницького монархією?

8. Встановіть відповідність:

1. Битва під Пилявцями а) червень 1649 р.
2. Битва під Корсунем б) 11-13 вересня 1648 р.
3. Облога Збаража в) 15-16 травня 1648 р.
4. Битва під Жовтими Водами г) 2 - 6травня 1648 р.

Варіант 5

1. Підписання Березневих статтей та ставлення до різних суспільних верств в Україні.

2. Дайте характеристику першого молдавського походу Б.Хмельницького.

3. Хід військових дій в 1649 р. до укладення Зборівського мирного договору.

4. Віднайдіть у тексті помилки історичного змісту:

„Зборівська угода Б.Хмельницького з польським королем Владиславом ІУ, укладена в 1648 році, передбачала перехід під владу трьох воєводств: Подільського, Чернігівського, Брацлавського, амністію козакам-учасникам повстання, можливість польській шляхті повернутися у свої маєтності, козацький реєстр у 20 тисяч та повне поновлення праів і привілей Руської православної церкви в Речі Посполитій ".

5. Кого називали „дитиною", „латиною", „периною"?

6. Коли відбулася битви під Жовтими Водами та Корсунем?

7. Союзниками у війні в 1648 році були:

а) мадяри
в) болгари
б) татари
г) росіяни

8. Чи була держава, створена Б.Хмельницьким, республікою?

9. Встановіть відповідність:

1. ІІ молдавський похід а) 18-30 червня 1651 р.
2. Берестецька битва б) травень 1652 р.
3. Битва під Батогом в) літо 1652 р.
4. Битва під Жванцем г) вересень-грудень 1653 р.

Варіант 6

Які основні напрями міжнародної політики української держави в роки гетьманування Б.Хмельницького?

1. Що вам відомо про перший похід гетьмана в Галичину?

2. Кого з українських полководців - сподвижників Б.Хмельницького ви знаєте?

3. Доповніть текст:

„У червні 1651 році (під Пилявцями, Берестечком, Жванцем)" війська .(Б.Хмельницького, Яна-Казимира, Олексія Михайловича) зазнали поразки. В ній загинуло близько понад 30 тис. ( козацького, польського, московського) війська".

4. Чому гетьмана в Києві називали „новоявленим Мойсеєм"?

5. Битва під Пилявцями відбулася:

а) 21 січня 1648 р. в) 6-8 травня 1648 р.
б) 13 вересня 1649 р. г) 13 вересня 1648 р.

7. Чи носив Б.Хмельницький титул короля польського?

8. Коли відбулася облога Збаража та підписано Зборівський мирний договір?

9. Встановіть відповідність:

1. Битва під Охматовим а) січень 1655р.
2. Битва під Жовтими Водами б) 18-30 червня 1651 р.
3. Берестецька битва в) травень 1652 р.
4. Битва під Батогом г) 2-6 травня 1648 р.

Варіант 7

1. Дайте характеристику основних подій в Україні після Переяславської Ради.

2. Що спільного і відмінного в устрої Запорозької Січі та держави війська Запорзького?

3. Що вам відомо про битву під Батогом ?

4. Знайдіть помилки в тексті:

„Білоцерківський мирний договір, укладений у 1652 році обмежував гетьманську владу лише Чернігівським воєводством, забороняв гетьману вступати в зовнішні зносини, особливо з татарами, скорочував реєстр до 40 тис. чоловік".

5. Назвати держави, з якими українська козацька держава підтримувала дипломатичні відносини.

6. Українська армія вступила до Києва:

а) 18 вересня 1648 р. в) 23 грудня 1648 р.
б) 1 січня 1649 р. г) 6 січня 1649 р.

7. „Березневі статті" Б.Хмельницького були узгоджені і затверджені:

а) у Переяславі;
б) у Києві;
в) у Москві

8. Яке значення для України мала Молдавія?

9. Встановіть відповідність:

 1. Білоцерківський договір а) серпень 1656 р.
 2. Зборівська угода б) вересень 1651 р.
 3. Березневі статті в) серпень 1649 р.
 4. Віленське перемир'я г) березень 1651 р.

Автор: О. Тисовська