Розробка уроку «М. С. Грушевський - видатна постать в історії України» з історії України в 10-му класі

На уроці формуються знання про громадсько-політичну й наукову діяльність М. Грушевського; уміння характеризувати основні віхи його біографії, оцінювати наукову діяльність, внесок у розвиток українського національного руху і державне будівництво; висловлювати власні оцінки діяльності М. Грушевського як науковця і політика
Попередній перегляд

Триває завантаження