Зображення людини у творах мистецтва. Естетика та психологія сприйняття художнього образу людини. Урок з художньої культури

Конспект уроку з художньої культури на заявлену тему. Мета - учити учнів у процесі сприйняття художнього образу людини апелювати термінами естетики, психології; відкривати прекрасне, непізнане в житті людини; збагатити активний словниковий запас; розвивати творчу уяву, мислення, спонтанність, естети чний смак
Попередній перегляд

Триває завантаження