Наше неуцтво безмежне. Так зменшимо його хоча б на крихту!

Мета: розкрити суспільно-історичні умови, які сформували світогляд німецького драматурга, прозаїка, поета Б. Брехта; ознайомити з його біографією та творчістю; звернути увагу на традиції та новаторство драматургії Брехта, показати суть теорії епічного театру; розвивати дослідниць кі навички; виховувати патріотичні почуття, естетичний смак, інтерес до художньої літератури, театру.

Наочність: портрет Б. Брехта (Всесвітня література, 1998, 2, форзац).

Xід уроку

Вступне слово вчителя. Знаменитий німецький письменник Б. Брехт був одним із тих універсальних людей мистецтва, які так рідко народжуються. Він був поетом, прозаїком, драматургом, теоретиком мистецтва, публіцистом, створив свій театр, театр Брехта, поєднавши в одній особі драматурга, режисера, педагога і керівника.

Життєвий та творчий шлях Брехта:

а) виступ учнів з індивідуальним завданням за біографією письменника (Зарубіжна література, 1997, № 12, с. 21);

б) бесіда:

- як називався брехтівський театр? ("Берлінський ансамбль").

- які творчі жанри опанував Брехт? (Був поетом, прозаїком, драматургом, теоретиком мистецтва, публіцистом, створив свій театр, керував ним).

- назвати найвидатніші п'єси Брехта. ("Страх і відчай у Третій імперії", "Життя Галілея", "Добра людина із Сезуану", "Кавказьке крейдяне коло", "Тригрошова опера", "Матінка Кураж та її діти").

- що означає "епічний театр" Брехта? (Епічна драма вимагала осмислення долі не окремих, нехай і трагічно великих одинаків (Лір, Гамлет), а значних людських спільнот).

- Основний конфлікт його драм? (Між ідеологіями, філософськими системами, народами, тобто епічно значущий).

- Основна мета епічної драми? (Вразити, приголомшити не стільки емоційний світ, скільки інтелект людини. Люди мають не співпереживати зображуваному, а вчитися у зображуваного).

- Що таке "ефект очуження"? (Незвичайне зображення звичайного, буденного).

Суть епічного театру Брехта: записати і розібрати схему "Драматична та епічна форми театру" (Станіславського і Брехта), (Зарубіжна література, 1998, № 7, с. 52, або Всесвітня література, 1999, № 2, с. 64).

Робота над змістом п'єси "Життя Галілея":

- слово вчителя про три редакції п'єси (Зарубіжна література, 1998, № 8, с. 10, або Всесвітня література, 1998, № 12, с. 40)

- визначити жанр п'єси і записати в зошити: (Філософська драма, яка спонукає до перегляду власної позиції і світобачення, адже письменник наголошував, що він прагне створювати "корисний театр - корисний усім і кожному").

- Бесіда:

1. Дія твору відбувається впродовж 1609-1642 рр. в Італії. Чим символічні час і місце дії? (Італія - колиска Відродження, а Галілей - символ революційного перевороту як у науці, так і в людській свідомості).

2. Яку роль у розкритті проблематики п'єси відіграє образ "світла знань"? Який зміст вкладено у численні сцени, що зображають процес наукових пошуків (спостереження за сонцем, відкриття телескопа, створення моделі Всесвіту тощо)? (Лише "світло знань" може подолати морок, змінивши життя людей. А коментарі Галілея, що супроводжують наукову діяльність, сприяють переоцінці цінностей як персонажами твору, так і глядачем).

3. Чому п'єсу названо саме "Життя Галілея"? Які твори давньої української літератури мали подібні назви? (У багатьох літературах відомий жанр "житій" святих. Як і їхні герої, Галілей пізнає таємниці неба, земних суспільних клопотів та глибини власної душі. Як церковні святі, він утверджує священні ідеали - знання, свободу, творчість).

4. Галілей твердить, що вірить у людину та її розум, що Бог - "у нас самих або ніде". Чи є це підставою твердити, що основний конфлікт твору не релігійного, а світоглядного плану? Чи єдиними є для Галілея Бог і церква, проти чого саме він виступає? (Герой не заперечує Бога як моральний ідеал, але не приймає церковної схоластики, котра стримує прогрес і виправдовує насильницьку політику щодо народу. Головний конфлікт п'єси не релігійного, а світоглядного плану).

5. Яка головна риса характеру Галілея? (Він - творець; Зарубіжна література, 1998, № 8, с. 11).

6. Чи є підстави твердити, що все життя Галілея - невпинна боротьба? (Так, герой постійно бореться: з владою, незугарною його належно цінувати; з церквою, котра боїться через його відкриття втратити свій вплив на маси; з відсталістю та нерозумінням суспільства, зі злиднями, із самим собою).

7. За що саме бореться Галілей? (За істину. Адже вона "дитя часу, а не авторитету". Навіщо вважати себе розумниками, якщо ми можемо нарешті стати менш дурними! - говорить герой).

8. Доведіть, що у творі показано еволюцію героя. (Галілей проходить складний шлях від романтичного оптимізму, через зраду самого себе і відчай до глибинного розуміння сутності всього, що сталося, й щирого покаяння).

9. Яка подія є кульмінацією твору? (Суд та зречення героя 1633 р.).

10. Як ви розумієте сцену зустрічі Галілея з учнями, котрі зреклися його? Чи має слушність Андреа у своїх звинуваченнях? (Галілея мучать докори совісті, але істина важливіша його людського болю. Людям потрібні не герої, а реальне полегшення їхнього важкого існування. Ось чому справжня наука вимагає мужності).

11. В останніх картинах п'єси Галілей, приречений працювати під наглядом інквізиції, твердить, що "наукова діяльність потребує особливої мужності". В чому, на вашу думку, ця мужність виявляється? Чи взагалі в даному випадку можна вести мову про мужність? (Вчений зобов'язаний робити відкриття навіть тоді, коли не знає, чи буде їх використано і коли це станеться. На думку Брехта, подвиг ученого саме і полягає в творчій праці попри всі обставини. Це актуально нині, коли знизився статус освіти, коли науковці змушені боротися за виживання науки як такої).

12. Доведіть, що образ "світлої ночі" є символічним тлом фінальних сцен твору. (Вдаючи втрату зору, Галілей працює на майбутнє ночами. Він залишається духовно вільний, вибір і свобода творчості належать йому. Порок незнання за стінами в'язниці Галілея може бути подоланий лише світлом відкритих ним в ув'язненні наукових істин).

13. Чи справді Галілей зрадив свої ідеї, науку? (Формально інквізиція здобула перемогу, але дух Галілея залишився нездоланним).

Висновки. Образ Галілея став символом перевороту не тільки в науці, а й у сфері людського духу. Його відкриття мало велике значення не тільки для науки, а й для пробудження свідомості народу, його звільнення від влади церковних забобонів і прагнення до свободи.

Ознайомлення зі статтею Василя Стуса "Про п'єсу Б. Брехта "Життя Галілея" у формі доповіді учня, який мав індивідуальне завдання (Всесвітня література, 1998, № 12, с. 32).

Підсумкова письмова робота:

1 варіант

1. Яку роль, на вашу думку, відіграє заключна фраза Андреа у тексті драми? (питання 3 (1), хрест., с. 211).

Чи можна осуджувати Галілея за його відмову від власного вчення? (питання 4 (2, 3), хрест., с. 211).

2 варіант

Чи можна віднести п'єсу "Життя Галілея" до епічної драми? Якщо так, то чому саме? (питання 5 (2), хрест., с. 211). Чи можна виправдати зречення Галілея? Чи потребує Галілей виправдання? (питання 4 (2, 3), хрест., с. 211).