992
Оцініть публікацію
2 з 5 на основі 1 оцінок

Світова література XX століття: естетичні шукання, художні відкриття; основні етапи та тенденції розвитку

Мета: ознайомити учнів зі специфікою розвитку всесвітньої літератури XX століття, показати широкий спектр художніх програм, шукань, прагнень, нових літературний течій.

Xід уроку

Лекція вчителя. План-конспект л екції

1. Соціально-політична ситуація в І половині XX століття. (Всесвітня література, 1997, № 5 -6, с. 25).

2. Виникнення різноманітних філософських теорій і концепцій. (Всесвітня література, 1997, № 5-6, с. 26):

 • позитивізм (О. Конт, Г. Спенсер);
 • теорія А. Шопенгауера (поняття "світової волі", інтуїтивне пізнання);
 • теорія елітарності Ф. Ніцше ("надлюди" і натовп);
 • філософія екзистенціалізму (мета існування - смерть);
 • ірраціоналістична філософія Й. Бергсона (інтуїція, раптове прозріння);
 • психоаналітична теорія З. Фрейда (людина як поєднання трьох елементів, підсвідомість).

Висновок. Це найголовніші та найвагоміші філософські теорії, що справляли великий вплив на літературний процес XX ст. Їх усіх об'єднувало одне бажання: допомогти людині в цьому складному світі пізнати себе, зрозуміти істину, сутність життя, навчити її відчувати межу між добром та злом. І вони закликали до Бога, до добра, до прекрасного. Ці філософські теорії сповнені великого співчуття до людини, прагнення допомогти їй зорієнтуватися у цьому такому складному і нелегкому світі.

3. Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури XX ст. (Зарубіжна література, 1998, № 8, с. 39):

 • нове розуміння мистецтва і його співвідношення з людським буттям;
 • нове ставлення до людини та її проблем; людина стає центром художнього твору;
 • основне завдання митців XX ст. - пізнати закони людської свідомості;
 • прагнення розкрити проблеми кожної окремої людини, кожної окремої душі;
 • міфологізм.

4. Взаємодія різних видів мистецтва.

Художні напрями та течії:

 • Реалізм
 • Натуралізм
 • Неоромантизм
 • Модернізм

(Всесвітня література, 1997, №5-6, с. 26-39).

МОДЕРНІЗМ

Модернізм (фр. moderne - сучасний, найновіший) - загальна назва нових літературно-мистецьких течій XX ст. нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм та естетики минулого.

Загальні риси модернізму:

1) особлива увага до внутрішнього світу особистості;

2) орієнтація на вічні закони буття і мистецтва;

3) надання переваги творчій інтуїції;

4) розуміння літератури як найвищого знання, що спроможне проникнути у найінтимніші глибини існування особистості й одухотворити світ;

5) схильність до містицизму, підсвідомого;

6) пошук нових формальних засобів у мистецтві (метамода, символіка, міфотворчість тощо);

7) прагнення відкрити вічні ідеї, що можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва;

8) створення нової художньої реальності, рівнозначної довколишній дійсності та експерименти (літературна гра) з цією новою реальністю;

Течії модернізму:

 • авангардизм (підручник, с. 309);
 • символізм (317),
 • естетизм (310),
 • експресіонізм (310),
 • імпресіонізм (311),
 • екзистенціалізм (310),
 • імажинізм (311),
 • футуризм (319),
 • "алітература", "новий роман" (Всесвітня література, 1997, № 5-6,  с. 41);
 • сюрреалізм (Всесвітня література, 1997, № 5-6, с. 40);
 • "театр абсурду" (318),
 • "потік свідомості" (315).

6. Соціалістичний реалізм (Зарубіжна література, 1998, № 8, с. 42).

7. Масова та класична культура (Зарубіжна література, 1998, № 8, с. 42).

8. Антиутопія (Всесвітня література, 1998, № 2, с. 52; підручник, с. 318).

Домашнє завдання:

 • читати с. 5-10, 13, 15, 16, 22, 23;
 • дати відповіді на запитання (с. 10);
 • словник літературознавчих термінів;
 • підготуватися до семінарського заняття з цієї теми.

Семінарське заняття

1. Дати відповіді на запитання (с. 10 підручника).

2. Урок-аукціон "У світі літературознавчих термінів" (Зарубіжна література, 1998, № 5, с. 41).

3. Розкрити значення термінів:

 • реалізм,
 • натуралізм,
 • неоромантизм,
 • модернізм,
 • авангардизм,
 • символізм,
 • естетизм,
 • експресіонізм,
 • імпресіонізм,
 • екзистенціалізм,
 • імажинізм,
 • футуризм.