Уроки-семінари. Зарубіжна література

1. Формування творчого методу К. Гамсуна, сутність його основних естетичних позицій.

2. Давньогрецький міф про Пана і пантеїзм Гамсуна.

3. Особливості сюжету і композиції роману.

4. Головний конфлікт роману "Пан".

5. Функції пейзажу в романі, природа і людина в ньому. p>

6. Особливості трактування проблеми любові.

7. Неоромантичні мотиви та імпресіоністична техніка письма К. Гамсуна.

8. Літературні паралелі: К. Гамсун, "Пан" - М. Коцюбинський, "Тіні забутих предків".

Література

1. А. Андронік. Загіпнотизований природою або нетлінна молодість міфу. Матеріали до вивчення роману К. Гамсуна "Пан" // Зарубіжна літ. - 1999. - № 4.

2. К. Гамсун. "Пан". Пер. з норвезької Л. Пахаревського та Г. Кирин // Тема. Громадський науково-методичний журнал. - 1999. - № 1.

3. Ганич Н.І., Друзь О.Ф. Кнут Гамсун. "Пан": Матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня літ. - 1999. - № 6.

4. Градовський А.В. Під знаком Ероса, Танатоса. Кнут Гамсун, "Пан" і Михайло Коцюбинський, "Тіні забутих предків" // Зарубіжна літ. - 1999. - № 1.

5. Кирпа Галина. Дослідник людської душі - Кнут Гамсун // Тема. Громадський науково-методичний журнал. - 1999. - № 1.

6. Зарубіжна література XX століття. Посібник. / За ред. О.М. Ніколенко, Н.В. Хоменко, Т.М. Конєвої. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.

7. Шпиталь А.Г. Кнут Гамсун // Зарубіжна літ. - 1997. - № 6.

Своєрідність світобачення Ф. Кафки і його вираження в оповіданні "Перевтілення"

1. Трагізм долі Ф. Кафки.

2. Своєрідність світобачення письменника.

3. Ф. Кафка і експресіонізм.

4. Особливості художнього світу Ф. Кафки.

5. Відображення глибинних позицій буття людини в умовах високорозвинутої цивілізації.

6. Взаємопроникнення фантастики і повсякденності в новелі "Перевтілення".

7. Роль поетики притчі, метафори, символу у новелі "Перевтілення". Місце Ф. Кафки у світовій літературі.

Література

1. Борицький М. І. Гріх бути байдужим: До вивчення творчості Франца Кафки // Всесвітня літ. -1997. - № 10.

2. Затонський Д. "Справа Кафки" // Зарубіжна літ. - 1996. - № 5.

3. Лисюк Н. А. Полоса відчуження: Матеріали до вивчення творчості Кафки // Зарубіжна літ. - 1996. - № 10.

4. Зарубіжна література: Пробний підручник для 11 класу загальноосвітньої школи. / За ред. проф. О.С. Чиркова. - К.: Вежа, 1997.

5. Зарубіжна література ХХ століття. Посібник. / За ред. О.М. Ніколенко, Н.В. Хоменко, Т.М. Конєвої. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.

6. Найдостовірніший абсурд Франца Кафки: Матеріали до вивчення творчості Франца Кафки // Зарубіжна літ. - 1998. - № 9.

7. Розколотий світ Франца Кафки: Матеріали до вивчення творчості Франца Кафки // Зарубіжна літ. - 1999. - № 12.

Роман Антуана де Сент-Екзюпері "Планета людей" - зразок інтелектуально-ліричної прози

Гуманістичний пафос творчості Сент-Екзюпері

1. Розкрити зміст думки Антуана де Сент-Екзюпері "Щоб писати, треба перш за все жити", використовуючи факти його біографії.

2. Моральна філософія Сент-Екзюпері. Гуманістична спрямованість його творчості.

3. Особливості жанру роману "Планета людей".

4. Розкрити зміст слів Сент-Екзюпері на матеріалі роману: "Велич усякої професії, може, перш за все в тому, що вона об'єднує людей".

5. "Планета людей" - подорож автора в пошуках істини. (Які філософські закони буття відкривають головному герою земля, небо, пустеля, вода?)

6. Тема пробудження особистості в романі.

7. Афористичність, поетичність прози письменника.

8. Використання образів-символів, їх філософське значення.

9. "Ви - мешканці однієї планети, пасажири одного корабля". (Актуальність філософсько-поетичної сентенції Сент-Екзюпері).

Література

1. Зарубіжна література: Пробний підручник для 11 класу загальноосвітньої школи / За ред. проф. О.С. Чиркова. - К.: Вежа, 1997.

2. Моруа Андре. Діяти, а потім писати // Зарубіжна літ. - 1997. - № 4.

3. Куликова З.М. "Ти за все відповідаєш": Матеріали до уроків по вивченню творчості Антуана де Сент-Екзюпері. // Зарубіжна літ. - 1997. - № 11.

4. Плаксюк І.І. "Врятуйте цю землю безкраю" // Зарубіжна літ. - 1997. - № 4.

5. Перекадя А. Друзі звали його Сент-Ексом // Зарубіжна літ. - 1997. - № 4.

6. Чирков А.С. Изучение современной зарубежной литературы в 10 классе. - К.: Рад. шк., 1982.

"Старий і море" Е. Хемінгуея - повість-притча про людину
"Життєподібний" сюжет і філософсько-символічний зміст твору

1. "Я знаю лише те, що бачив" - головний принцип творчості Е. Хемінгуея.

2. Особливості художнього стилю письменника:

 • діалогічність, "драматизація" прози;
 • стислість, лексична спрощеність;
 • використання лейтмотивів;
 • "ефект айсберга" (підтекст).

3. "Життєподібний" сюжет повісті "Старий і море".

4. Простежте розвиток основних лейтмотивів твору.

5. Використання біблійної форми притчі для розкриття філософсько-символічного змісту твору.

6. Образ старого Сантьяго.

7. Авторська позиція у творі. ("Людину можна знищити, але її неможливо перемогти". Е. Хемінгуей).

Література

1. Зарубіжна література: Пробний підручник для 11 класу загальноосвітньої школи. / За ред. проф. О.С. Чиркова. - К.: Вежа, 1997.

2. Зарубіжна література XX століття. Посібник. / За ред. О.М. Ніколенко, Н.В. Хоменко, Т.М. Конєвої. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.

3. Затонський Д. Від респекту до конспекту // Зарубіжна літ. - 1998.- №5.

4. Малець Л. За матеріалами журналу "U. S. News". Хемінгуеївська Куба і кубинський Хемінгуей // Зарубіжна літ. - 1998. - № 19.

5. Росе Л. Портрет Хемингуэя. Эрнест Хемингуэй. Избранное. - Кишинев: изд-во "Молдовеняскэ", 1972.

6. Хом'як Т.В. "Старому снились леви". Хемінгуей, 11 клас // Зарубіжна літ. - 1996. - № 11.

7. Чирков А. Е. Изучение современной зарубежной литературы в 10 кл. - К.: Рад. шк., 1982.

8. Шпиталь А.Г. Ернест Хемінгуей // Зарубіжна літ. - 1997. - № 7.

Пам'ятка 1. Як готуватися до семінарських занять

1. Прочитай уважно твір, проблематика якого буде осмислюватися, колективно обговорюватиметься на уроці.

2. Добери самостійно критичну літературу, перечитай її, склади тезисний конспект.

3. Перечитай і осмисли літературу, запропоновану вчителем. Найцікавіше, найважливіше випиши на картки.

4. Збираючи матеріали для виступу, пам'ятай, що необхідно:

 • користуватися аркушами одного, щонайбільше двох форматів;
 • постійно мати їх під рукою;
 • не записувати зайвих подробиць;
 • завжди зазначати джерело, з якого зроблено виписки;
 • нотувати нову інформацію систематично, в однаковому порядку на окремих аркушах.

5. У тексті твору зроби закладки в тих місцях, які будеш використовувати як аргументи у своїх повідомленнях.

6. Підбери (якщо є така потреба і змога) ілюстративний матеріал.

7. Намагайся при обговоренні не тільки констатувати, а й аналізувати, систематизувати свої знання, проводити літературні паралелі.

8. Незалежно від того, чи ти пишеш повний текст виступу, чи лише робиш нотатки, треба скласти основу виступу - стислий план. Опрацьовуючи його, відбираючи потрібну інформацію, особливу увагу зверни на форму викладу.

9. Опрацьовуючи потрібну інформацію, дбай про композицію виступу (загальноприйнята композиція - вступ, основна частина, висновок).

10. Розвивати думку у своєму виступі можна по-різному: пояснювати, описувати, розповідати, доводити. Добирай відповідні мовні засоби, характерні для обраного стилю і типу мовлення.

11. Попрацюй над збагаченням своєї мови науковою термінологією, обов'язково з'ясуй незрозумілі терміни.

Пам'ятка 2. Як писати доповідь (реферат)

1. Осмисли тему доповіді, визнач її головну думку.

2. Продумай композицію, визнач межі майбутнього висловлювання.

3. Вивчи літературу, яку запропонував учитель; ознайомся з іншою літературою, наявною в бібліотеках.

4. Опрацюй дібрані джерела, зроби стислі помітки, закладки в книжках, випиши для аргументації окремі цитати.

5. Систематизуй зібраний матеріал, зверни увагу на наявність фактів, доказів.

6. Склади план доповіді.

7. Зроби яскравий, привабливий виступ.

8. Дай перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

9. Виділи терміни, незнайомі слова, уточни вимову, написання і наголошення їх.

10. Ще раз осмисли опрацьований матеріал відповідно до плану.

11. Напиши або надрукуй доповідь (реферат), при цьому пам'ятай про грамотне літературне оформлення.

12. Оптимальний обсяг реферату 10-12 друкованих сторінок (доповідь може бути меншою за обсягом). Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хвилин.

13. Під час добору мовних засобів для написання доповіді (реферату) необхідно врахувати особливості наукового стилю.

Пам'ятка 3. У чому проявляється творчість учня при написанні доповіді (реферату)?

1. Не просто опрацьовуй матеріал, а глибоко осмислюй його, визнач у ньому головне й другорядне.

2. Основні положення кількох джерел інтегруй (узагальни), внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, у твоїй доповіді звучатимуть вагоміше, повніше, переконливіше.

3. Виклад матеріалу у разі потреби зроби доступним для товаришів, тобто перероби текст так, щоб його зміст був легко зрозумілий не тільки слухачам, а й читачам.

4. У тебе широкий вибір ілюстративного матеріалу: із кількох джерел добери найяскравіші приклади, які, на твою думку, найкраще зрозуміють однокласники.

5. У різних працях окремі положення можуть тлумачитися по-різному. Порівнявши погляди різних авторів, вислови власну думку; аргументуй її.

Пам'ятка 4. Виступ на семінарі

1. Запам'ятай текст виступу в процесі кількаразового його повторення.

2. Коли треба заглянути в рукопис виступу, реферату, доповіді, опусти очі, але голову не нахиляй.

3. Не бійся дивитися прямо на слухачів.

4. Якщо ти сумлінно підготуєш виступ, то впевнишся у своїх силах і у такий спосіб відвернеш одну з причин хвилювання.

5. Під час виступу дихай рівномірно, вдихаючи перед тим, як почати говорити, а також під час кожної паузи (після кожного речення).

6. Будь-які рухи, пози, жести й міміка виправдані лише в тому разі, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів.

7. Сила голосу повинна бути такою, щоб тебе всі чули. Пам'ятай: хто говорить надто тихо, той справляє враження людини, яка не вірить у свої сили; той, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини.

8. Якщо хочеш наголосити на якійсь думці, це можна зробити кількома способами:

 • перш ніж висловити її, помовчи якусь мить, а потім уже говори;
 • підсиль свій голос або стиш його;
 • уповільни виклад і наголоси на кожному окремому слові в реченні;
 • доповни усне слово жестом і мімікою;
 • зміни тон голосу;
 • повтори важливе слово або речення.

9. Під час виступу поясни незнайомі, незрозумілі для учнів терміни, а також абстрактні поняття.

10. Не бійся робити паузи. Намагайся не заповнювати паузи різними звуками, як "е-е-е...", "ну" та ін.

Пам'ятай: епічна широчінь шкодить, зайві подробиці затіняють головну проблему. Надмірна стислість також має свої недоліки. Важливі думки треба висловлювати детальніше, наводячи яскраві приклади (уривки з художнього твору), порівняння тощо.

11. Після закінчення промови не виказуй, що тобі стало легко після того, як виступ уже позаду.

12. Не соромся своєї схвильованості: адже байдужому промовцеві ніколи не вдається схвилювати слухачів своїм виступом.

Пам'ятка 5. Схема рецензії виступу, доповіді (реферату)

1. Якою мірою розкрита проблема?

2. Які доповнення можливі?

3. Виправлення помилкових тверджень.

4. Чи достатньо і доречно наведені цитати?

5. Самостійність у розкритті теми.

6. Побудова доповіді.

7. Наявність і правильність висновків, їх обгрунтованість.

8. Мовне оформлення роботи (багатство і чистота лексики, стилістична довершеність, образність фрази).

9. Загальний висновок і пропонована оцінка.

Афоризми на допомогу організаторам і учасникам семінарних занять

Говорімо, що думаємо, думаймо, що говоримо, погоджуймо те, що говоримо, з нашим життям.
Сенека

Говори тільки те, що для тебе зрозуміле.
Л. Толстой

Мовчання - це велике вміння вести бесіду.
В. Хозміт

Щоб досягнути великого, треба почати з малого.
Українське прислів'я

Неточність мови завжди є показником неточності думки.
Б. Грінченко

Не вдавайтесь у крайнощі: не будьте ні надто мовчазним, ні надто балакучим.
Іржі Томан

Поетами народжуються, ораторами робляться.
Марк Туллій Цицерон

Учень, який 10 років повторює чужі фрази, чужі думки, втрачає свою індивідуальність, здатність самостійно думати і робити висновки.
(Із педагогічного часопису)

Головне завдання педагога, вихователя - через думки збуджувати мислення школярів, спрямовуючи його на пізнання світу: бути творчим, емоційним, думаючим.
Григорій Сковорода

Учитель мусить бути творцем. А якщо його праця лише ремесло, тоді нема в світі тяжчого ремесла.
Альфред Дістервег

Учитель повинен робити розум учнів - мудрим, мову - красномовною, руки - вправними в діях.
Я.А. Коменський

До слова мудрих прихилися,
Де не ступнеш, знанням своїм ділися.
Навчаючись, не дай думкам
Заснуть!..
Фірдоусі

Використана література

1. Мовчан Р. В. і група авторів. Українська література. 11 клас. - К., - 1998.

2. Іржі Томан. Мистецтво говорити. - К., 1989.

3. Нечволод Л. І., Пашкова Т. З., Рупета В. А. Посібник-порадник з української літератури для старшокласників та абітурієнтів. - Xарків, 1997.

4. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. - К., 1995.

5. Токмань Ганна. Уроки - проблемні семінари в старших класах // Дивослово. - 1995. - № 1.

6. Філіппова Наталя. Варіанти уроку вивчення біографії письменника // Дивослово. - 1999. - № 5.

7. Білоусенко П. І., Арешенков Ю. О., Виняр Г. М. та ін. Учіться висловлюватися. - К.: Рад. шк. - 1990.

8. Форми навчання в школі. / За ред. Ю.І. Мальованого. - К., 1992.