Ф. Кафка: Людина у цьому світі - самотня комаха (3 год.)

Мета: ознайомити учнів з основними біографічними відомостями про життя і творчість Ф. Кафки, характерними ознаками експресіонізму як модерністської течії, змістом оповідання "Перевтілення", концепцією світу і людини в ньому; розвивати навички аналізу художнь ого тексту, вміння визначати приналежність конкретного твору до тої чи тої літературної течії, конспектувати бесіду.

Випереджальне домашнє завдання:

 • пояснити значення понять: абсурд, алогізм, суб'єктивістське світосприйняття;
 • ознайомитися з життєвим та творчим шляхом Кафки;
 • прочитати оповідання "Перевтілення".

Хід уроку

Установчо-мотиваційний міні-модуль
1 (10 хв.)

1. Перевірка домашнього завдання у вигляді самостійної роботи.

1 варіант

Поясніть, у чому незвичність головного героя роману "Пан". На прикладі одного з епізодів роману простежте мотиви дивних вчинків Глана.

2 варіант

Пан в давньогрецькій міфології - бог лісів і пасовищ, заступник пастухів і мисливців, веселий бог, який у супроводі німф блукає горами та лісами, танцюючи, граючи на сопілці. Поясніть, чому роман називається ім'ям цього бога.

Змістовно-пошуковий міні-модуль
2 (15 хв.)

2. Оголошення теми та мети уроку.

Франц Кафка (1883 - 1924).

3. Бесіда за питаннями підручника (1-7), с. 132.

3 (15 хв.)

4. Виступи учнів з індивідуальними завданнями (передати короткий зміст творів Кафки):

 • роман "Процес";
 • роман "Замок";
 • новели.

Контрольно-смисловий міні-модуль
1 (20 хв.)

5. Робота над змістом новели "Перевтілення":

 • визначте сюжет твору та його складові частини (3 частини);
 • чому Кафка поділив оповідання на 3 частини? (Використав прийом трикратного (як у казці) обрамлення - висока художня майстерність Кафки);
 • знайдіть спільне у структурі частин оповідання (Починаються з "появи" Грегора в спільній кімнаті і закінчуються його "вигнанням");
 • хто головний герой новели?
 • як до Грегора ставляться батько, мати, сестра?
 • пояснити роль інтер'єру в оповіданні;
 • пояснити назву оповідання.

2 (5 хв.)

Висновок. Перевтілення - це те, що відбувається з Грегором Замзою, з його кімнатою, зі ставленням родини до нього.

3 (15 хв.)

Що являє собою смерть Грегора? (Фізична смерть Грегора як остаточне його "вигнання" уже не з кімнати, а з життя - це закономірний підсумок ставлення родини до нього);

- але хіба не було у Замзи іншого виходу?

- назвіть казки, в яких люди перетворюються на потвор. Які умови зворотнього перетворення? (Якесь випробування, чарівне зілля, стати самим собою, переборення відрази з боку інших...);

- чи був такий шанс у Грегора? (Коли сталося нещастя, родина не змогла ставитися до Замзи як до людини);

- хто був найжорстокішим щодо Грегора і найбільше зненавидів його? (Сестра Грета).

Висновок. Грегор залишається один зі своїм нещастям, без підтримки найближчих людей, яким присвятив своє життя.

Адаптивно-перетворювальний міні-модуль
1 (10 хв.)

6. Якою вимальовується концепція світу і людини у творах Кафки?

Зображення трагічної самотності людини у ворожому їй світі є основою експресіонізму (відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське "я").

Світобачення Кафки - трагічне. Людина в цьому світі - самотня комаха, якій годі чекати від когось допомоги. Світ навколо неї - ворожий. Кафка вболіває за нещасну маленьку й нікчемну людину, яка, одначе, не заслуговує на зневагу, жорстоке, бездушне й байдуже ставлення. Адже почуття Грегора до своєї родини були благородні, він хотів їй добра.

- Чому такою трагічною була для Кафки правда життя? (з власного досвіду: стосунки зі своїм батьком).

Системно-узагальнюючий міні-модуль
2 (5 хв.)

7. Підведення підсумків:

 • яка ж головна думка твору, яку проводить Кафка? (Безпорадність людини в цьому світі, неможливість змінити становище, в якому опинилася людина. Залишається тільки жалість, співчуття людині-комасі у жорстокому світі самотності);
 • як ви розцінюєте таке світобачення письменника? Яким ви уявляєте світ і людину в ньому?

Контрольно-рефлексивний міні-модуль
5 (25 хв.)

8. Твір-роздум "Людина в цьому світі - самотня комаха" (за новелою Ф. Кафки "Перевтілення").