1
Оцініть публікацію
Зарубіжна література

Використання проектно-діяльнісної технології на уроках світової літератури

У матеріалі авторка вказує, що сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, уміти адаптуватись до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу
Попередній перегляд

Йде завантаження