План-конспект заняття зі світової літератури "Абсолютні світові бестселери у дитячому читанні (М. Твен, Р. Кіплінг, А. Ліндгрен)"

Мета:

 • вчити колективному дослідженню життя і творчості відомих дитячих письменників світової літератури (М. Твена, А. Ліндгрен, Р. Кіплінга);
 • формувати у студентів уявлення про особистості видатних письмен­ників світової літератури;
 • розвивати вміння аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях, осмислювати авторський задум;
 • розвивати навички коментування найцікавіших моментів з творів та вміння уявляти ситуацію, емоційно виконувати ролі, виступати перед широкою аудиторією (вироблення професійних навичок);
 • виробляти навички знаходити потрібний матеріал до теми; самостійно готувати доповіді, презентації, інсценування, схеми і таблиці; розширювати словниковий запас;
 • формувати активну життєву позицію, виховувати повагу до друзів, доброту, вміння співпереживати.

Методична мета: використання елементів методу проектів на заняттях з дитячої літератури, залучення студентів до пошукової роботи.

Цілі заняття:

 • студенти повинні знати: факти з життя дитячих письменників, зміст творів, тему й основну думку твору, імена головних і другорядних героїв, зміст понять "казка", "літературна казка", "гумор", "сатира";
 • студенти повинні вміти: розповідати про життя і творчість письменника, самостійно визначати тему і головну думку твору, переказувати фрагменти творів, аналізувати дії, вчинки, риси характеру головних героїв, оцінювати поведінку персонажів, висловлювати та обґрунтовувати власне ставлення до прочитаного, робити узагальнення, висновки.

Тип заняття: семінарське.

Обладнання:
обладнання дошки (епіграф); виставка творів письменників, художніх фільмів  ("Пеппі Довгапанчоха", "Пригоди Тома Сойєра" (DVD)) та мультфільмів ("Мауглі", "Малий і Карлсон" (DVD)), презентації.

Література:

 • Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 488 с.;
 • Головащук С. І. Складні випадки наголошення. –   К.: Либідь, 1995 – 191 с.;
 • Іржі Томан. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав. України,1966;
 • Калашник В.С. Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40000 слів). – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: Прапор, 2004. – 992 с.;
 • Кіплінг Редьярд. Мауглі та інші оповідання з "Книги Джунглів". - К.: Молодь, 1956. – 286с.;
 • Коваль А. П. Культура Українського мовлення. – К.: Вид. при Київ. Ун-ті, 1974;
 • Ліндгрен Астрід. Малий і Карлсон, що живе на даху: Повість. – К.: Школа, 2007. – 400 с.;
 • Ліндгрен Астрід. Пеппі Довгапанчоха. – К.: Школа, 2007. – 304 с.;
 • Літературознавчий словник за ред.. Гром’яка Р. Т., Ю. Т. Ковалів, В. І. Теремко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. К. - Академія 2006. – 752 с.;
 • Писатели США. Краткие творческие биографии. Сост. и общая редакция Я. Засурского, Г. Злобина, Ю. Ковалева. – М.: Радуга, 1990., С. 227-230;
 • Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоножко та ін. – К.: Наукова думка, 2003. – 1104 с.;
 • Твен Марк. Пригоди Тома Сойєра. – Харків: ТОВ "Septima" 2006. – 256 с.;
 • Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання. – К.: Рад. шк.., 1969.

Автор: Новодворчук О. В., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка Полтавської обл.

Попередній перегляд

Триває завантаження