Стаття "Роль метафори в трактуванні феномену простору і часу (на прикладі творчості сучасного польського поета Анджея Хронщеля)"

Матеріали стосуються феномену та ролі метафори в поетичному тексті. Досліджено поезію сучасної польської літератури з точки зору існування переносного значення слів із значенням фізичних категорій. Дослідження показує, що фізика та література тісно повʼязані. Вони об’єднані однією ціллю – пізнати св іт, лише різними способами. Єдність цих наук (фізики та літературознавства) дозволяє глибше пізнати дійсність, проникнути в таємницю буття за допомогою метафори.
Попередній перегляд

Триває завантаження