Презентація відеоуроку "Знайомство з мовою програмування Python. Основні поняття, що таке змінна, математичні оператори"

Презентація на заявлену тему подана із метою – на першому зайнятті ознайомити здобувачів освіти з такими ключовими поняттями мови програмування Пайтон: основні математичні дії і принципи побудови математичних виразів; роботою з консоллю Python Shell; принципом створення програми у Пайтон; детально р озібрати іменовані посилання на об’єкти (змінні) у Пайтон; мова відео – українська.
Попередній перегляд

Триває завантаження