388
Оцініть публікацію

Система уроків з теми „Мова HTML”. Уроки з інформатики

Система уроків за навчальними темами: „Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол НТТР, адресація в мережі”; „Вступ у НТМL. Створення структури НТМL документа. Знайомство з Web-редактором” і „Введення, елементи форматування тексту, поділ тексту на логічні частини”
Попередній перегляд

Триває завантаження