439
Оцініть публікацію

Робота із формулами та функціями в табличному процесорі

Тема. Робота із формулами та функціями в табличному процесорі.

Мета. Ознайомити учнів з методами уведення формул та функцій в табличний процесор. Вироблення умінь уведення формул та функцій в електронні таблиці.

Розвивати пізнавальний інтерес, уяв лення про застосування електронних таблиць у різних предметних галузях, творчу активність.

Виховувати інтерес до інформатики.

Обладнання. Табличний процесор Excel, на дошці записано 5 ситуацій, на столах лежать інструктажі з ТБ при роботі за комп'ютером.

Тип уроку. Комбінований.

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань методом "Мозкової атаки"

 • Що таке електронна таблиця
 • Які основні функції ЕТ
 • Як увести дані в ЕТ
 • Як скопіювати дані.
 • Які є типи даних
 • Що таке метод авто заповнення?

ІІ . Інтерактивна гра "Знайди вихід"

Учням пропонується знайти вихід із ситуацій, що склалися при роботі з табличним процесором.

Ситуація 1. Після введення числа 2,5 на екрані з'явилося «2 березня». Що робити, і чому так сталося?

Ситуація 2. Після введення даних в другу колонку, частина слів, прописаних в першій колонці стала закритою другою колонкою. Що робити?

Ситуація 3. Після введення даних числа десь зникли і замість них висвітлився набір решіток. Що робити?

Ситуація 4. При введенні десяткових дробів, числа чомусь округлюються.

Ситуація 5. Як увести дані у вигляді заповнення арифметичною прогресією.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Електронні таблиці дають змогу нам розв'язувати різноманітні задачі із різних предметних галузей. І однією із особливостей розв'язання таких задач - є уміння ввести формули чи функції в табличний процесор.

Формула починається символом "=" і є сукупністю операндів, об'єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреси комірки (посилання на комірку), функція. У полі комірки після уведення формули може відображатися формула, або значення, обчислене за формулою.

Автозаповнення формулами виконується так само, як і авто заповнення числами. Його особливість полягає у необхідності копіювання посилань на інші комірки. У ході автозаповнення до уваги береться характер посилань у формулі: відносні посилання змінюються відповідно до відносного розташування копії й оригіналу, абсолютні - залишаються незмінними для прикладу уведемо в комірку С1 формулу =А1+В1. При копіюванні формули методом автозаповнення вправо або вниз, посилання змінюються за схемою:

Посилання у вихідну комірку

Посилання у наступну комірку

Заповнення вправо

Заповнення вниз

А1(відносна)

В1

А2

$A1(абсолютна за стовпцем)

$A1

$A2

A$1(абсолютна за рядком

В$1

A$1

$A$1(абсолютна)

$A$1

$A$1

 

У будь-яких версіях Excel для різних типів обчислень є безліч вбудованих функцій: математичних, статистичних, логічних, текстових і т.д.

Функція має ім'я і, як правило, аргументи, що записуються в круглих дужках, слідом за іменем функції. Дужки - обов'язкова приналежність функції, навіть, якщо в неї немає аргументів. Якщо ж аргументів декілька, то вони відокремлюються комою. Аргументами можуть бути числа, адреси комірок, діапазони комірок, арифметичні вирази і функції. Зміст і порядок проходження аргументів однозначно визначений описом функції, складеним її автором. Наприклад, якщо в комірці А7 записана формула =SIN(A6*A6) її значенням буде значення функції синуса комірки А6 у квадраті. Для спрощення введення функцій, спеціально передбачений Майстер функцій, який можна викликати натисканням кнопки f(x) рядка формул, або натисканням меню "Вставка-Функція". Найпоширенішими є математичні функції.

ІV. Повторення правил техніки безпеки.

Перед вами лежать ПТБ. Даю вам 3 хвилини на повторення.

V. Вироблення практичних навичок.

На минулому уроці ви зберігали файл "Успішність дівчат". Відкрийте його і заповніть дві останні колонки "Середній бал" та "Рейтинг". Для заповнення колонки "Середній бал" використайте функцію статистичну "Срзнач" і виділіть ті комірки, середнє значення із яких буде вибране. Скопіюйте комірки до кінця списку.

Рейтинг учнів визначаємо, використовуючи функцію =РАНГ (у статистичних). (Ранг числа - це його величина, щодо інших значень у списку. Якщо список відсортувати, то ранг числа буде його позицією). Для введення рангу у комірку J5 введіть формулу =РАНГ(G3;$G$3:$G$16). Далі скопіюйте комірки вниз.

При цьому у вас програма набуде вигляду:

успішність дівчат за І семестр

 

 

 

 

 

 

Прізвище ім'я

алгебра

геометрія

інформатика

біологія

фізика

хімія

середній бал

рейтинг

Антоненко Оксана

7

8

8

10

8

8

8,16666667

8

Барташ Ангеліна

4

5

7

8

6

6

6

13

Ворона Анна

5

5

6

9

6

6

6,16666667

12

Гайдай Ольга

8

9

9

10

9

9

9

6

Дмитренко Олена

11

10

11

11

10

11

10,6666667

2

Комарова Світлана

7

6

8

9

8

8

7,66666667

10

Лапоть Катерина

5

5

7

9

5

5

6

13

Миколаєнко Олена

6

7

7

9

7

7

7,16666667

11

Носова Оксана

8

9

9

10

8

8

8,66666667

7

Тимченко Тетяна

9

10

10

11

10

10

10

3

Темницька Світлана

9

10

10

11

10

10

10

3

Якименко Наталія

11

11

11

11

11

11

11

1

Яременко Олена

10

9

10

8

9

9

9,16666667

5

Яковенко Світлана

8

8

9

8

8

8

8,16666667

8

 

Збережіть та закрийте програму.

VІ. Підсумок уроку.

Дайте відповіді на запитання:

 • Що таке формули в Excel?
 • Що таке функція в Excel?
 • Як вставити формулу?
 • Як вставити функцію?
 • З якими функціями ви ознайомилися на уроці?

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчити розділ1 §3,4 п.4.4-4.5 (підручник І.Т.Зарецька, А.М.Гуржій, О.Ю.Соколов Інформатика, частина 2, К., "Форум", 2004)

Автор: Ященко Тамара Львівна