25
Оцініть публікацію

Апаратне та програмне забезпечення ПЕОМ. Заняття з інформатики

Презентується методика проведення сучасного проблемного лекційного заняття з елементами метода проектів, ділової гри, з використанням комп’ютерних презентацій, створених студентами та інтерактивних методів, де студент уявляє себе безпосереднім учасником проблеми, що досліджується
Попередній перегляд

Триває завантаження