513
Оцініть публікацію

Програмне забезпечення ПЕОМ. Завантаження операційної системи Windows. Робота в середовищі Windows

Курс: другий.

Кількість навчальних годин:
2 г.

Актуальність теми.
Бурхливий розвиток інформатизації суспільства, впровадження нових комп′ютерних технологій навчання масове застосування персональних комп¢ютерів в різних галуз ях діяльності приводять до того, що  широке коло людей стає користувачами ПК.

Комп¢ютерна грамотність є важливою частиною загальнолюдської культури. Сьогодення диктує спілкування не тільки з людьми, а і з комп¢ютером за певними правилами (алгоритм діалогу). В майбутній професійній діяльності студентів важливе значення має здійснення обміну інформацією "людина – комп¢ютер – людина". В системі підприємств торгівлі та громадського харчування широко використовується комп¢ютерне забезпечення товарообігу, фінансування, обліку, звітності… Тому як майбутнім працівникам підприємств торгівлі їм необхідні знання комп¢ютерної грамотності: володіння технікою роботи на ПК.

Навчальні цілі заняття:

  • знати класифікацію програм системного і прикладного програмного забезпечення, основні команди операційної системи над об’єктами (ІІ рівень абстракції);
  • оволодіти технікою роботи з об’єктами операційної системи (ІІІ рівень абстракції);
  • вміти створювати наукові мультимедійні презентації, досліджувати, систематизувати і оцінювати результат діяльності (ІV рівень абстракції).

Виховні цілі:

  • виховувати почуття відповідальності за необхідність і якість знань, які необхідні в майбутній професійній діяльності студентів, відповідальність за бережне ставлення до персонального комп’ютера;
  • розвивати теорію: "комп’ютер – наше майбутнє".

Автор: Федій О. Г., викладач інформатики та комп’ютерної техніки, Полтавський комерційний технікум.

Завантажити>>>

Попередній перегляд

Триває завантаження