Методична розробка "Бази даних Access"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка подає розробки інструкцій комп'ютерного практикуму, які містять шість варіантів комплексної практичної роботи з інформатики на заявлену тему. Метою комплексної практичної роботи є закріплення на практиці набутих студентами знань з теми "Бази да них Access": уміння створювати реляційні таблиці, форми, запити й працювати з ними, а також навчитися створювати звіти.
Попередній перегляд

Триває завантаження