Методична розробка «Використання цікавих завдань і вправ з логіки - основа розвитку математичних здібностей молодших школярів»

У посібнику вміщено цікаві завдання та вправи з логіки для розвитку логічного мислення дітей молодшого віку. Завдання, задачі та вправи спрямовані на формування таких розумових операцій, як виділення істотних ознак, знаходження закономірностей, класифікація понять і суджень, знаходження алгоритмів р озв’язань, здійснення перетворень і умовиводів
Попередній перегляд

Триває завантаження