1926
Оцініть публікацію

Словникова робота на уроках української мови в початкових класах

Словникова робота на уроках української мови в початкових класах є однією зі складових  різноманітної роботи з розвитку мови учнів. Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії, граматики, правильного слововживан ня і зв'язного мовлення взагалі.

З метою підвищення мовленнєвої культури особливу увагу необхідно приділяти вправам, спрямованим на збагачення активного словника дітей, а також формуванню у них навички вибирати із свого словникового запасу для висловлювання думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання і роблять його правильним, влучним і виразним.

Словникова робота може проводитися у різних напрямках, а саме: ознайомлення учнів з лексичним значенням нових слів, словосполучень; засвоєння деяких граматичних форм, утворення яких викликає у дітей труднощі; навчання дітей орфоепічній вимові слів, зокрема правильній постановці наголосу; формування правописних умінь.

Ефективність словникової роботи залежить від того, наскільки систематично вона проводиться і наскільки доцільно вона збудована.

Так у 3-4 класах на уроках української мови учні мають засвоїти списки слів, написання яких відрізняється в російській і українській мовах, однак в українській мові не регулюються певними правилами.

У 3 класі, де українська мова вивчається як державна, всі ці слова було розподілено у тематичні групи таким чином:

 • Айстра, листя, пшениця.
 • Ведмідь, вовк, заєць.
 • Вузький, гострий, кращий, м'який.
 • Глибоко, глибокий, криниця.
 • Жовтий, жовтень,червоний, чорний,
 • Вулиця, вікно.
 • Голка, кишеня, фартух,  ножиці, шити, черевики.
 • Дерева, тополя, горіх, яблуко, яблуня, кущ.
 • Батьківщина, Київ, площа, Україна.
 • Бджола, джміль, метелик.
 • Бігти, гратися, йти, лляти, нести, піти,слухати, танцювати.
 • Брова, волосся, вухо, долоня, шия, щока.
 • Грім, гриміти, дощ,
 • Дзвінок, робота, субота.
 • Друзі, товариш, іграшка, подруга, сусідній, сусід.
 • Жайворонок, зозуля.
 • Картопля, квасоля, кукурудза, морква, огірок, овочі, цибуля, часник.
 • Майже, менше, пізніше, раніше, сьогодні, тихше.

Кожна група слів відпрацьовується протягом декількох уроків.

На першому етапі діти знайомляться з новими словами, з'ясовується лексичне значення кожного слова.  Іноді лексичне значення випливає з контексту, і в таких випадках діти можуть зрозуміти значення слова самостійно, без спеціальних роз'яснень. Для слів з предметним значенням пропонується наочне пояснення з використанням самого предмету або малюнку з його зображенням. Зміст абстрактних понять розкривається шляхом стислого словесного тлумачення.  На цьому етапі застосовується прийом відкритого міжмовного зіставлення: в російській мові - в українській мові.

Другий етап - словниково-орфографічні вправи, які  в комплексі спрямовані на стійке засвоєння дітьми правопису, орфоепічну вимову, правильну побудову граматичних конструкцій, активізацію активної лексики та розвиток зв'язного мовлення. На цьому етапі використовуються наступні завдання:

 • різноманітні види роботи з орфографічним словником (постійне звернення до словника сприяє створенню у дітей важливої навички швидко схоплювати правильне написання слів, навички роботи з довідковою літературою);
 • орфографічна робота зі словом (постановка наголосу, виділення зеленим кольором «важкої» літери, звукобуквений аналіз слова, поділ слова на склади і на склади для переносу);
 • підбір спільнокореневих слів, а також словотворення за допомогою префіксів та суфіксів;
 • розбір слів за будовою (у процесі такої роботи учні усвідомлюють значення кожної морфеми в слові);
 • добір до слова синонімів, антонімів, які допомагають передати думку виразно, яскраво;
 • складання словосполучень;
 • робота з деформованими текстами;
 • звертання до витоків слова ( знайомство з походженням слів дуже цікаве  для дітей молодшого шкільного віку, сприяє розвитку уваги до мови);
 • різноманітні види роботи з фразеологізмами, загадками, прислів'ями та приказками;
 • розв'язування кросвордів;
 • складання із словом словосполучень, речень, а з групою слів - міні-творів.
 • запис слова у власний словничок з ілюструванням;
 • письмо з пам'яті ;
 • диктанти (попереджувальний, пояснювальний, вибірковий, малюнковий, творчий диктанти, диктант з коментуванням, диктант-переклад), які є активною формою тренувальних вправ і засобом перевірки навичок учнів з правопису.
 • творчі завдання (створення дітьми власних словників за запропонованими темами).

Протягом усього року  вивчені слова повторюються шляхом швидкого промовляння, систематично вводяться у вправи, які виконуються на уроці, до каліграфічних хвилинок, словникових та контрольних диктантів.

До кожного слова було підібрано мовний матеріал за такими розділами: 1) тлумачення слова; 2) вимова слова; 3) походження слова; 4) спільнокореневі слова; 5) синоніми, 6) антоніми; 7) фразеологізми; 8) практичний матеріал (прислів'я, приказки, прикмети, загадки, речення з художніх творів, вірші). Опрацьований мовний матеріал наведено у Додатку 1.

Нижче наведено зразок роботи з групою слів (група 1).

1 урок

 • Знайомство з групою слів, лексичним значенням, походженням слів.
 • Складання звукових моделей слів.

2 урок

 • Диктант з використанням загадок.
 • Робота з фразеологізмами.

3 урок.

 • Вибірковий диктант.
 • Складання речень, творів - мініатюр з словниковими словами.

На етапі повторення правопису вивчених слів діти з задоволенням розв'язують кросворди, де використовуються  тлумачення слів,  загадки, прислів'я та вірші з пропущеними словами.

Додаються кросворди, складені до наведених груп слів (Додаток 2).

Підібраний мовний матеріал та відпрацьована система роботи дає змогу урізноманітнювати роботу над словниковими словами, використовувати ігрові моменти, що роблять уроки більш цікавими та привабливими, постійно підтримувати інтерес учнів до українського слова. Досвід використання такого підходу до вивчення словникових слів довів його ефективність.

Автор: Маркова К.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, Донецька гімназія № 92.

Завантажити>>>

Попередній перегляд

Триває завантаження