188
Оцініть публікацію

Мнемотаблиця "Т. Г.Шевченко. "Зацвіла в долині"

Вивчення вірша за допомогою мнемотехніки в початковій школі.
Попередній перегляд

Триває завантаження