Гра-квест "Treasure Island"

Навчальна гра-квест для актуалізації знань учнів має на меті активізувати лексичні одиниці, структури; формувати навички усного продукування та взаємодії, навички сприймання на слух з опорою на відеопрезентації; формувати орфоепічні навички, правильну вимову та інтонацію.
Попередній перегляд

Триває завантаження