Розробка заняття "Зимова мовна експедиція"

План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – формувати мовну та мовленнєву компетенції вихованців в рамках вивчених тем; удосконалювати навички та уміння орфографії та розпізнавання звуків англійської мови на слух; активізація та повторення попередніх знань вихованців з тем "Зима", "Країни", "Присвійні займенники", "Форми дієслова bе"; практикувати нові лексичні одиниці з теми; тренувати вміння та навички говоріння, слухання та письма; розвивати увагу, творче мислення та уяву, інтерес до вивчення іноземної мови.
Попередній перегляд

Триває завантаження