Розробка уроку «Просвітництво. Портрет доби» із всесвітньої історії та зарубіжної літератури в 9-му класі

План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого - формування предметних компетентностей: логічної (встановлювати передумови, сутність, наслідки виникнення Просвітництва); аксіологічної (оцінювати вклад просвітників в епоху Просвітництва й у подальший розвиток людства, виявляти загальнолюдські цінності та їх актуальність); мовленнєвої (будувати усні висловлювання на основі аналізу й опису пояснення, доведення й узагальнення); хронологічної (орієнтуватися в періодизації); просторової (співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн); інформаційної (самостійно знаходити, систематизувати й використовувати інформацію)
Попередній перегляд

Триває завантаження