Розробка уроку "Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту" з фізики та інформатики в 11-му класі

План-конспект уроку, навчальна мета якого – набуття вмінь розв’язувати задачі на рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту; повторення алгоритму побудови графіків руху та швидкості, поняття електронної таблиці, формули, функції, правила запису функцій, надання імен коміркам, копіюва ння формул за допомогою маркера заповнення та побудову графіків функцій; застосування МS Ехсеl для дослідження руху тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту
Попередній перегляд

Триває завантаження