Вибір роботи

Предмет: етика, психологія (можна використовувати й на заняттях з додаткової освіти).

Мета та задачі

1. З'ясувати критерії, з урахуванням яких учні планують свою кар'єру.

2. Зважити й оцінити критерії вибору роботи.

Посібники: strong> роздавальний матеріал (див. додаток).

Методи: індивідуальна рефлексія, дискусія, дебати.

ХІД УРОКУ

1. Вступна бесіда про вибір професії, роботи (на розсуд учителя, з урахуванням контексту).

2. Учням роздають копії листа з описом критеріїв вибору роботи, а також завдання 1 і 2.

3. Після індивідуального виконання завдання 1 результати й аргументи обговорюються у класі під час дискусії.

4. Після індивідуального виконання завдання 2 робиться зведення результатів, тобто:

- відповідно до номерів списку учнів підраховується, яку загальну кількість балів зібрав кожний із представлених на вибір варіантів;

- обрані варіанти "вибудовуються" (ранжируются) - чим менше балів вони набрали, тим більшу важливість вони собою представляють;

- результати обговорюються під керівництвом учителя.

5. Роздаються копії третього завдання. Завдання індивідуальне, однак можливі різні варіанти його виконання. Наприклад, до чого учень здатний, що він робить добре, це вказують друзі, а перш ніж заповнити графу "Життя наповнене змістом, коли...", виконується завдання "Що робить життя гідним того, щоб жити?"

6. "Дебати під час польоту на повітряній кулі". Призначення цього завдання - створити учням умови для порівняння обраних ними професій із професіями, обраними іншими, й аргументувати вибір. Учнів просять вибрати по одній професії, що їм особливо підходить, і подумки відповісти на запитання:

- чому вона мені подобається?

- яку користь іншим людям, суспільству вона приносить?

Потім учні поділяються на групи по п'ять осіб. Їх просять уявити собі, що кожна група летить на повітряній кулі, яка опускається занадто низько. Куля може витримати лише одну людину. Це буде людина, яка зуміє довести слухачам, що вона як представник визначеної професії приносить найбільшу користь. Кожний може виступати протягом чотирьох хвилин. Хто з п'яти пасажирів повинен залишитись, вирішують однокласники шляхом голосування.

7. Узагальнити тему може вчитель або самі учні. Учні відповідають на запитання:

- Що нового я довідався про своїх друзів?

- Що нового я довідався про себе?

Зв'язки з антикорупційною освітою: прокорупційні установки пов'язані з трудовою етикою, на яку, у свою чергу, впливає мотивація працівників. Ця тема дає можливість учителям одержати інформацію про учнів, мотиви планування кар'єри та їх коректування.

Додаток

Критерії вибору роботи

При прийнятті складних рішень ураховуються різні обставини. Не всі обставини однаково важливі. Наприклад, при виборі школи важливіше за все - знати, чи хороші в ній учителі, а те, чи продаються у шкільній їдальні гарячі булочки, - не найважливіша обставина. Найважливіші обставини, що враховуються при прийнятті конкретних рішень, називаються критеріями.

Критеріями можуть бути і причини, з яких ми приймаємо якесь рішення. Наприклад, на запитання, чому нам подобається чи не подобається яка-небудь людина, ми можемо відповісти: "Тому що в неї є почуття гумору" або "Тому що вона зла". Почуття гумору та злість у даному випадку є критеріями оцінки.

Іноді критеріями є стандарти порівняння. Наприклад, у школі Б учителі краще, ніж у школі А, в якій ти раніш учився, однак є ще школа В, учителі якої краще, ніж учителі Б. Тож якщо будемо оцінювати школу Б лише за допомогою критерію "хороші вчителі", вона не буде здаватись найкращою.

Плануючи своє життя та вибираючи професію та роботу, люди також користуються критеріями.

Завдання 1. Який (які) з даних критеріїв ти б ураховував при виборі роботи? Які не враховував би? Поясни, чому.

Чи збираєшся ти шукати місце роботи, де:

а) одержиш цікаву для себе справу;

б) багато приємних молодих працівників;

в) за роботу добре платять;

г) мало роботи;

д) довгі перерви на обід, короткий робочий тиждень;

е) у процесі роботи потрібно постійно вчитись;

ж) приємні начальники;

з) робота відповідає твоїм здібностям;

і) красива будівля та красиві робочі місця;

к) можна підробити.

Завдання 2. Пересортуй список причин, за якими обирають роботу, перелічивши їх за ступенями важливості, тобто пронумеруй від найважливішої до найменш важливої.

...матеріально мати залежних від мене людей;

...зробити що-небудь добре, що має сенс для всього світу;

...здобути повагу, визнання, заробити престиж;

...утілити в життя своє покликання (те, до чого тільки в мене є особливі здібності);

...створити собі легке, приємне життя;

...дотримуватися сімейних традицій, виправдати чекання батьків;

...учитись, удосконалюватись;

інше (впиши) _______________ .

Своїми словами аргументуй свій перший вибір.

Завдання 3. При виборі професії чи роботи найчастіше використовуються чотири оцінних критерії: інтерес, здібності, доходи, зміст. Перш ніж використовувати згадані критерії, необхідно з'ясувати, що тебе цікавить; що ти можеш робити або добре виконувати; на які доходи розраховуєш: що наповнює твоє життя змістом.

Автор: В. Вайцекаускене. "Антикоррупционное воспитание в школе", Литва