Як написати етичний кодекс

Цілі:

1. Познайомитися з призначенням етичних кодексів при регулюванні діяльності різних служб, підприємств, груп.

2. З'ясувати, на яких ціннісних принципах і нормах повинна бути заснована діяльність органів, що виконують різні функції.

Посібники:

<
ul>
 • Роз'яснення принципів написання етичних кодексів (роздавальний матеріал).
 • Завдання "Для чого потрібні ідеальні цілі" (роздавальний матеріал).
 • Приклади етичних кодексів (роздавальний матеріал, див. додаток "Етичний кодекс").
 • Методи: робота з текстом, дискусія.

  ХІД УРОКУ

  1. Читаючи текст, учні з'ясовують, що являють собою етичні кодекси і яке їхнє призначення.

  2. Вирішують, чий етичний кодекс (своєї школи, класу, учителів якого-небудь предмета або якої-небудь служби) вони хотіли би створити.

  3. У ході виконання завдання "Для чого потрібні ідеальні цілі" учні обговорюють те, як вони розуміють місію своєї групи, організації, служби.

  4. Учні створюють етичний кодекс, спираючись на опис семи кроків. Аналізуються приклади етичних кодексів.

  Варіанти

  Етичні кодекси можуть бути цікавими об'єктами дослідження, що розкривають призначення й цінності різних служб, організацій, професійних груп набагато більш чітко, ніж інші джерела. Інші способи роботи з ними:

  1. Проаналізувати етичні кодекси різних служб у процесі пошуку відповідей на запитання:

  • Яке призначення даних служб?
  • Що є обов'язковим для службовців, працівників?
  • Що заборонено?
  • Що нового я довідався про службу з її кодексу?

  2. Порівняти етичні кодекси однієї й тієї ж служби в різних країнах.

  • У чому їхня схожість?
  • У чому їхні розходження?
  • Про що свідчать схожість і розходження кодексів у зв'язку з розумінням призначення служби й особливостей роботи в різних країнах?

  Що являє собою етичний кодекс?

  Не всі поведінкові норми службовців можуть бути передбачені законодавством. Особливо складно законодавчо визначити норми та принципи моралі. Норми професійної етики простіше викласти в кодексі службової етики. Крім того, у ньому можуть описуватись і службові обов'язки. При створенні етичних кодексів переслідуються такі цілі:

  • інформувати працівників, на яких цінностях і принципах заснована службова діяльність;
  • дисциплінувати працівників за допомогою визначення прийнятних норм діяльності;
  • допомагати працівникам приймати вірні рішення в найбільш часто виникаючих проблемних ситуаціях;
  • зменшити кількість конфліктів між керівниками, підлеглими та клієнтами;
  • зміцнити чесність, відповідальність, колегіальність, довіру й надійність працівників.

  Етичні кодекси не універсальні - вони призначені для визначенні потреб і цінностей конкретної організації, служби. Більшість етичних кодексів складається з двох частин:

  • розділів про загальні прагнення, ідеали організації;
  • розділів про конкретні правила.

  Сім кроків написання етичного кодексу

  1. З'ясуйте призначення (ідеальний ланцюг) своєї організації, служби.

  2. Кожний особисто для себе напишіть найважливіші для вас принципи роботи, в яких утілені такі цінності, як справедливість, чесність, відповідальність, надійність, доброзичливість і т. п.

  3. Обговоріть і погодьте дані принципи.

  4. Прочитайте етичні кодекси інших організацій, служб - можливо, у них знайдете забуті вами або більш удало сформульовані принципи, якими зможете доповнити те, що створено вами.

  5. Подумайте, в яких ситуаціях найчастіше виникають моральні проблеми, та запишіть ці ситуації.

  6. Напишіть, як треба або не треба поводитись у перерахованих вами ситуаціях з урахуванням уже сформульованих принципів.

  7. Переглянете те, що створено:

  • перевірте, чи немає майже тотожних тез;
  • перевірте, чи дійсно в кожній тезі ясні основні слова та думки;
  • скоротіть те, що можна скоротити;
  • сформулюйте інакше те, що неясно.

  Завдання: для чого потрібні ідеальні цілі?

  Ідеальні цілі являють собою віхи діяльності. Хоча без досконалості та закінченості, яких вони вимагають, яких важко досягнути, однак, не маючи ідеалів, працювати добре було б іще складніше. Звичайно ж, не в кожної діяльності є ідеальна мета - іноді, щоб діяльність здавалась нам осмисленою, достатньо, щоб у неї було чітке призначення. Це допомагає усвідомити свою роль і задачі.

  У таблиці представлені види діяльності та цілі. Співвіднесіть підходящі види діяльності та цілі.

  Які з перерахованих цілей є ідеальними?

  Які цілі даних видів діяльності?

  Чи ідеальні вони?

  Автор: В.Вайцекаускене. "Антикоррупционное воспитание в школе", Литва.